Vývoj software

Vývoj software je, stejně jako Unified Communications velmi široký pojem, který v sobě může zahrnovat velkou škálu projektů od drobných úprav a modifikací hotových řešení, stejně tak jako velká multiplatformní a geograficky distribuovaná řešení, zahrnující velké množství vzájemně propojených softwarových modulů.

Z pohledu použitých technologií, či zaměření mohou dodávaná řešení opět nabývat různé formy od „vnořených“ systémů programovaných pro použití s konkrétním HW vybavením, přes klasické „tlusté“ aplikace provozované na výpočetní platformě zákazníka (fyzických i virtualizovaných serverech, nebo jejich kombinaci), případně provozované ve formě cloudového nebo hostovaného řešení.

Jak již bylo zmíněno v textu výše, díky historickému působení našich konzultantů v různých firmách, zaměřujících se na dodávky UC & CC řešení na technologiích různých výrobců, jsme schopni na rozdíl od většiny konkurenčních společností poskytovat námi nabízené služby a řešení jako multiplatformní.

Znalosti technologií více výrobců nám dávají možnost jednotlivá řešení mezi sebou porovnávat, či je v rámci návrhu a dodávky konkrétního řešení vzájemně kombinovat a doplňovat a dosáhnout tak maximálního přiblížení se specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků.

Pokud i přes kombinaci různých řešení přesto zůstanou některé požadavky zákazníka nesplněny, jsme v drtivé většině případů schopni tyto požadavky splnit následným vývojem různých integračních modulů, či modifikací dodaného řešení od výrobce.

Z pohledu nabízených služeb dodáváme řešení založená na výrobcích a technologiích následujících výrobců.

service