Servisní služby

Otázka nezní ZDA provozovaný systém přestane fungovat, ale KDY. Z daného důvodu tvoří servisní služby minimálně stejně důležitou součást dodávky a společně s konzultačními službami, dodávanými před nebo v průběhu samotné dodávky tvoří jeden nedílný životní cyklus provozovanéh řešení.

Servisní služby nabízené společností Angeco lze rozdělit do dvou základních částí. První je poskytování klasických reaktivních služeb, kdy zákazník v případě výpadku, či poruchy podporovaného zařízení nahlásí danou závadu servisnímu centru společnosti Angeco a to zajistí opravu prostřednictvím servisního technika ve službě. Druhou skupinou jsou proaktivní služby, které mají za úkol samotným chybám podporovaného zařízení buď předcházet, či optimalizovat jeho

  • Technická podpora hardwarových komponent řešení, v režimech od garantované odezvy v průběhu pracovního týdne, až po garantovanou opravu, či výměnu zařízení 24hodin, 7 dní v týdnu
  • Provozní úpravy nastavení softwarového vybavení zákazníka na základě požadavků koncových zákazníků
  • Kontroly provozních změn v prostředí zákazníka a související profylaktické práce
  • Po-implementační rozvoj řešení, či následná optimalizace jeho prvotního nastavení v závislosti na měnících se provozních podmínkách, či změnách zákazníkových procesů
service