Sdružená komunikace

Unified Communications je do češtiny překládaná trochu neumělým způsobem jako Sdružená komunikace. Ať již pod český, tak anglický výraz lze ve své podstatě schovat spoustu různých typů komunikací od klasické telefonie (analogové, digitální, nebo založené na IP protokolu), přes různé druhy instant messagingu, web chat, zasílání SMS a dalších. To co je ale podstatné, nebo by rozhodně podstatným být mělo není ani tak množství jednotlivých komunikačních kanálů, jako jejich vzájemná integrace. Právě vzájemné propojení jednotlivých kanálů v jedno ucelené řešení je přesně to, co umožnuje uživateli využívat vždy ty komunikační kanály, které odpovídají jeho potřebě v daný okamžik, a v ideálním případě mezi těmito kanály i plynule přecházet tak jak se jeho potřeba měni, aniž by musel komunikaci opětovně navazovat, nebo k různým činnostem využívat jiná řešení.

Další velmi důležitou vlastností, na kterou je třeba při volbě řešení sdružené komunikace třeba brát ohled, nicméně která je dle našeho názoru neprávem dosti opomíjena, je možnost komunikační infrastrukturu snadným způsobem integrovat s ostatními systémy, kteté uživatelé využívají ke své práci. Tato vlastnost, kterou lze například vidět při integraci komunikačního prostředí s běžně používanými kancelářskými balíky typu Microsoft Office, či v integraci s CRM řešením dané společnosti, poskytující rychlým způsobem doplnující informace potřebné pro samotnou komunikaci je tím, co podstatným způsobem zkracuje a zjednodušuje komunikaci jednotlivých uživatelů. A právě to by mělo být pro společnosti implementující novou komunikační infrastruktůru podstatným kritériem, protože drtivá většina firem nevybírá komunikační řešení pro něj samotné ale proto, aby maximální možné míře zrychlilo a zjednodušilo jejich interní komunikaci a komunikaci s jejich zákazníky a obchodními partnery.

I přestože v podstatě každý z výrobců komunikačních technologií zahrnuje své výrobky právě pod populární výraz Unified communications, pro potřebu koncového zákazníka se mohou v závislosti na jeho aktuálních potřebách a způsobu používání jednotlivá technologická řešení různých výrobců značně lišit.

S ohledem na technologickou znalost produktů více výrobců si naše společnost dává za primární cíl nastavit očekávání zákazníka dle technologických možností výrobků požadovaného výrobce, či naopak doporučit vhodné technologie/řešení určitého výrobce v závislosti na konkrétních požadavcích daného zákazníka.

Znalostně je schopna naše společnost schopna pokrýt technologie společností Cisco Systems, Avaya a Microsoft.

service