O SPOLEČNOSTI

Společnost ANGECO, s.r.o. byla založena v polovině roku 2008.

Za vznikem společnosti byla původně myšlenka poskytování drobných konzultací a technické podpory v oblasti IT pro jednotlivce a malé společnosti. Cílem bylo nabídnout této klientele kvalitnější služby, které by za normálních okolností museli zákazníci nakupovat od velkých firem, ale nabízet je v cenové relaci ve který by velká firma nebyla schopna tyto služby poskytovat.

S rozrůstajícím se počtem zákazníků jak v oblasti jednotlivců a drobných firem, tak i postupným získáváním nových zakázek u společností střední velikosti se časem ukázalo, že původní záměr pouhého udržování již existujících řešení u zákazníků není službou, kterou tito zákazníci očekávají a potřebují a zároveň oblast, ve které může naše společnost plně uplatnit širokou škálu vysoce odborných znalostí, kterými díky historickému působení našich konzultantů disponuje.

service
service

Z početných diskusí s firemními zákazníky postupem času vyplynuly následující poznatky, které ovlivnily budoucí rozvoj a směrování naší společnosti:

  • Drtivá většina zákazníků nemá potřebu ani dostatečné znalosti pro kompletní správu svého IT vybavení vlastními prostředky. Až na výjimky se chtějí firmy věnovat čistě své výrobní, či obchodní činností, která jim generuje příjmy, aniž by musely ztrácet čas správou a provozem svého IT vybavení, které vnímají pouze buď jako prostředek ulehčující, či zrychlující svoji práci, nebo v horším případě jako nutné zlo, se kterým musí žít.
  • Ať obchodní, tak výrobní firma jsou živými organismy, které se v průběhu času vyvíjí. Bohužel IT vybavení těchto firem danou evoluci většinou nekopíruje, nebo se omezuje na nutné upgrade systému, jehož vývoj výrobce ukončil. Logickým důsledkem absence pravidelných úprav a doplňování systému je, že po určité době vybavení, které v prvopočátku plnilo požadované funkce, tyto již neplní vůbec, nebo s nižší efektivitou.
  • Více než polovina firem ke své činnosti využívá speciální vybavení, či aplikace, které vyžadují specifický přístup či znalosti přesahující oblast běžné konfigurace, či možnosti standardního software, tak jak byly zahrnuty do dané řešení jeho výrobcem.
  • Původní dodavatel, či správce IT vybavení nedodal vybavení pokrývající potřebu zákazníka, nebo u dodaného vybavení neprovedl jeho instalaci a nastavení tak, aby výsledný efekt stoprocentně pokrýval požadavky společnosti jako takové či jejich koncových uživatelů.

Shora získané poznatky vedly k vytvoření nabídce námi poskytovaných služeb.