Konzultační služby

Ze zkušenosti víme, že žádný projekt nezačíná samotnou instalací dodávaného systému ani nekončí ihned po tom, co je dané řešení předáno zákazníkovi jako funkční. Zároveň jsme si vědomi toho, že v závislosti na velikosti, či obchodním zaměření zákazníka mohou být znalosti požadovaného řešení, či interní možnosti jednotlivých zákazníků související s jeho dodáním odlišné. Z daného důvodu jsme schopni pomoci zákazníkům nejen při samotné dodávce a implementaci i v dále uvedených oblastech, pokud by je zákazník nebyl schopen pokrýt vlastními silami:

  • Analýza stávajícího telekomunikačního prostředí zákazníka, včetně definice jeho vazeb na související systémy
  • Rozvojové plány stávajícího prostředí v návaznosti na technologický vývoj, technické a obchodní plány zákazníka
  • Pomoc při definici obchodních, procesních i technických požadavků konkrétního řešení
  • Pomoc při výběru vhodné technologie, která je schopna v co největší míře pokrýt požadavky zákazníka
  • Návrh konkrétního technického řešení
  • Projektové řízení projektu při samotné implementaci, či zastupovaní zákazníka při komunikaci s dodavateli samostatných funkčních částí cílového řešení
  • Zaškolení obsluhy na užívání a administraci dodaného řešení
  • Pomoc s výběrovým řízením v oblastech Unified Communication a Contact Center
  • Oponentura a posudky nabídek v oblasti Unified Communication a Contact Center
service