Vize společnosti

Základní princip, kterým se naše společnost řídí je možné shrnout do jednoduché věty "Dělej věci které umíš a dělej je nejlépe jak je možné je vůbec dělat". Danou myšlenku jsme se pokusili vtělit do mota společnosti, které zní "When good is just not good enough", a které lze do češtiny volně přeložit jako "Když dobře prostě nestačí", případně jako "Když dobré prostě není dost dobré".


Je pravda, že zákazník bude asi poměrně obtížně hledat dodavatele, který by o své práci dobrovolně prohlásil, že ji vykonává stylem "aby to už bylo...". Smutnou realita bohužel zůstává, že většina středních a velkých společností se ve smaze zabrat co největší část trhu, nebo poskytovat tak zvaná "komplexní řešení" je nucena svoje znalosti a úsilí štěpit na mnoho růzličných řešení, technologii různých výrobců. To ve svém důsledku vede bohužel jen k povrchní znalosti u většiny pokryvaných oblastí, na což ve finále doplatí vždy jen koncový zákazník.


service

Druhým negativním rysem chování velkého množství společností je snaha o zkrácení doby jednotlivých projektů, ve snaze rychlého generování obratu. Ten je buď použit na další obchodní aktivity dané firmy, nebo je ho management v krátkých časových úsecích nucen vykazovat nadnárovním strukturám těchto společností, kterým se za svou práci zodpovídá, případně samotným vlastníkům, či akcionářům. Pro koncového zákazníka tento přístup často znamená, že jsou mu často předkládána a dodávána "rychlá a snadná" řešení, u kterých plně nevyužije možnosti technologie, do které investoval peníze, nebo je mu dodáno řešení, které plně nepokrývá jeho původní potřeby, ale k jehož nasazení je třeba menší usílí a čas.


Shora popsaný přístup je přesně způsob jednání, kterému se při jednání se zákazníky vyhýbáme. Proto jsme se již při založení společnosti rozhodli řídit následujícími dvěma základními principy:

  • Specializace - více než 12 let se konzultanti naší společnosti zabýbají 3 oblastmi.... sdruženou komunikací, kontaktními centry a tvorbou softwarových řešení na míru. I přesto že naše znalosti a certifikace jednotlivých konzultantů zasahují i do jiných oblastí jako jsou správa operačních systémů, či síťových technologií, je na trhu dostatek společností, které se na dodávky v těchto oblastech specializují.

    Mohli bychom se sice snažit o dodávky i těchto oblastech, ale tím bychom zbytečně štěpili své síly na zbytečný konkurenční boj v oblastech, kterým rozumíme jen z části. Než volit tento přístup, rozhodli jsme se raději specializovat na řešení v oblastech které známe nejlépe a poskytnout tak zákazníkům vysoce specializované znalosti a služby, které jiné firmy nebudou schopné nabídnout.

  • Perfekcionalismus - Práce pro velké zákazníky nás naučila dvou základním pravdám....."Žádný výrobce nedodává ideální řešení pro všechny zákazníky a tomu, že další zakázku dostaneme od stejného zákazníka pouze pokud byl spokojen s předchozí dodávkou."

    Toto je přesně důvod, proč velké procento námi realizovaných dodávek neobsahuje řešení, tak jak jsou k dispozici od jednotlivých výrobců, ale modifikovaná, či doplněná o specifické funkce, které zákazník potřebuje pro svou činnost, či provoz. Asi bychom si mohli zjednodušit život tím, že bychom se u chybějící funkcionality odkázali na standardní chování daného řešení, ale v takovém případě by zákazník nebyl schopen využít produkt či službu, za kterou si zaplatil v plném rozsahu a ve svém důsledku by nebyl s řešením zcela spokojen, čimž bychom jako dodavatel zůstali jako jedni z mnoha...a to ve snaze vystoupit z řady skutečně nechceme.